Ce este managementul schimbării?

Schimbarea rapidă, repetabilă și susținută este dificil de gestionat în mai toate firmele.
Managementul schimbării este un proces de aliniere a personalului și culturii unei organizații la schimbările de sisteme, la strategia de afaceri și structura organizațională.

Un plan activ de gestionare a schimbării conduce la: înțelegerea schimbării în sine și la implicarea angajantă a personalului în acest proces, asociat cu implementarea tehnologiei informaționale, inițiativelor strategice; alinierea elementelor organizaționale cheie (structuri, roluri, aptitudini etc.) pentru a sprijini schimbarea dorită; și permite îmbunătățirea continuă a performanței pentru a sprijini schimbarea.

Managementul schimbării se poate aplica în cadrul tuturor tipurilor de firme și organizații, deoarece schimbarea poate afecta fie produsul, procesul, strategia de afaceri, fie structura organizațională.

 

Cu toate că schimbarea este cel mai adesea privită cu neîncredere și rolul său este contestat, la nivelul organizațiilor, schimbarea favorizează progresul, previne stagnarea, ajută la stabilirea identității personale și de grup, testează coeziunea internă.

 

Rolul cel mai important al managementului este, în contextul deschiderii organizațiilor la schimbare, identificarea rezistenței la schimbare și anularea prin tehnici specifice a comportamentelor care ar putea induce întârzierea sau anularea schimbării.

 

Orice schimbare presupune în principiu modificarea unui sistem de echilibru și de aceea membrii grupului au tendința de a opune refuz, rezistență.

 

Obligativitatea transformării organizațiilor este mult mai pregnantă în prezent decât în urmă cu ceva timp, când altele erau preocupările oamenilor de afaceri și experților și transformarea nu era atât de esențială.

În prezent managerii sunt forțați să realizeze constant transformări viabile în cadrul firmei, altfel dispar; ei trebuie să cunoască bine mediul în care își desfășoară activitatea, să identifice constant principalele amenințări și oportunități care pot apărea și să acționeze ca atare.

Schimbarea trebuie să fie radicală, nu trebuie să ne mințim cu ameliorări de moment, restructurări mici și permanente, pentru că nu vom face decât să prelungim agonia firmei.

A înțelege schimbarea și a supraviețui presupune să te adaptezi la mediul de afaceri bine definit în care îți desfășori activitatea și să îl influențezi. Aici se stabilesc regulile jocului. Aceasta presupune să te întrebi: “Ce se întâmplă acolo și ce trebuie să fac pentru a mă adapta?”.

Cei șapte pași ai schimbării

 

Cei șapte pași ai schimbării, prin care trec în general toți membrii unei organizații care cunoaște un proces de schimbare, reflectă stările pe care aceștia le parcurg. În general ele sunt cam aceleași pentru toate organizațiile.

1. În faza normală de activitate se constată o anumită STABILITATE în cadrul organizației. Lucrurile sunt puse la punct, fiecare știe ce are de făcut. Se pare că totul merge bine.

2. În timp se constată o anume IMOBILIZARE, care poate cauza efecte nedorite. Organizația nu evoluează, nu se introduc elemente inovative și poate chiar dispărea.

3. Vine momentul atât de necesar al schimbării, când în general ne confruntăm, în prima etapă, cu un REFUZ din partea membrilor organizației.

4. Membrii organizației nu înțeleg de ce schimbare, este nevoie de o negociere – o TOCMEALĂ, prin care se încearcă explicația necesității schimbării.

5. Ce mai mulți nu înțeleg încă necesitatea schimbării și ajung la o stare de DEPRESIE. Managementul este cel care trebuie să gestioneze foarte bine aceste etape printr-un proces de comunicare și informare.

6. Urmare a procesului de comunicare membrii organizației acceptă TESTAREA elementelor impuse de schimbare.

7. În final se ajunge la ACCEPTAREA schimbării.

CEI 7 PAȘI AI SCHIMBĂRII

1. Stabilitate  2. Imobilizare  3. Refuz  4. Tocmeală  5. Depresie  6. Testare  7. Acceptare

Matricea schimbării

Tipul schimbariiEvolutionarRevolutionar
Cost-BeneficiuConstant, dar micBrusc si ridicat
RezistentaDestul de micaMare, cel putin la început

În propria afacere, având în vedere că schimbarea este un proces dificil, complex, întreprinzătorul are la dispozitie două strategii de adoptare a schimbării:

1. Schimbarea evoluționară – sau treptată.

În cadrul acestui tip de schimbare, care se face lent, în timp, costurile pentru organizație sunt mai mici, beneficiul este constant, dar de asemenea mic. Rezistența din partea membrilor la schimbare este de asemenea mică, pentru că de multe ori nici nu este percepută foarte intens.

2. Schimbarea revoluționară – bruscă, rapidă

Este tipul de schimbare care poate aduce mari beneficii organizației. Costurile sunt mai mari, dar beneficiul este imediat și ridicat. Rezistența membrilor este mare la început. Nu pot ieși din obișnuință, comoditate. Abilitățile de comunicare și de lider ale întreprinzătorului sunt esențiale.

Schimbarea revoluționară, cu toate costurile și rezistența oamenilor, este tipul de schimbare de preferat.