Project Consulting Age SRL în calitate de lider, în parteneriat cu Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț si Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare anunță finalizare proiectului „ Dezvoltarea Resurselor UMane în mediul rural din județul Satu Mare – DRUM spre ocupare”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 16 luni, începând cu 31 martie 2014 și a avut ca obiectiv general creșterea calitătii vieții în mediul rural din județul Satu Mare și îmbunătățirea calității forței de muncă în corelare cu nevoile pieței muncii în cadrul unor sectoare non-agricole, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 600 de persoane, fata de 432 de persoane cat a fost planificat, cu un nivel de pregătire redus, necalificate sau calificate în domenii care nu mai sunt cerute de piața muncii, din 59 de localitati rurale ale județului Satu Mare, în special tineri și femei: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență și persoane inactive.

Cea mai mare pondere în total grup țintă au avut-o persoanele din comunele Turț (peste 25%), Tiream, Pișcolț, Călinești Oaș, Bixad, Bătarci și Vama. De asemenea, proiectul s-a bucurat de o participare largă a femeilor (61% din total grup țintă), dar și al tinerilor cu vârsta mai mică de 24 ani (42% din total grup țintă).

In cadrul unei campanii de informare si constientizare privind importanta pregatirii parcursului profesional – coordonată de partenerul Comuna Turț – toti partenerii proiectului au derulat peste 100 de sesiuni individuale sau de grup, care au avut ca scop:

  • schimbarea mentalității și atitudinii față de muncă și anumite stereotipuri privind rolul femeii în gospodărie
  • constientizarea necesității unei pregătiri profesionale adecvate vremurilor pe care le trăiesc, in condițiile creșterii exigențelor angajatorilor, pregătire care nu se oprește la educația inițială, ci se întinde pe toată durata vieții
  • informarea privind anumite oportunități de ocupare generate de investiții în servicii, turism, comerț sau mici întreprinderi meșteșugărești în spațiul rural
  • stimularea demarării unei activități independente

Principalele activități în care participanții din grupul țintă au fost implicați sunt:

  • Servicii de consiliere și orientare pentru pregătirea parcursului profesional acordate prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare
  • Participarea la unul din cursurle de calificare sau iniț¬iere organizate în cadrul proiectului
  • Facilitarea găsirii unui loc de muncă prin punerea în contact cu angajatorii din județ și participarea la burse ale locurilor de muncă
  • Informare și sprijin pentru cei care doresc să iniț¬ieze o afacere pe cont propriu.

Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare – coordonatorul activității de formare profesională – a organizat 14 de serii de cursuri de calificare și inițiere pentru peste 200 de persoane în domenii precum: bucătar, ospătar, cofetar, administrator de pensiune, lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător comercial, tapițer, instalator, operator introducere, validare si prelucrare date.

Proiectul a venit în întîmpinarea celor care doresc să ințieze o afacere pe cont propriu cu un program de inițiere în domeniul competențelor antreprenoriale pentru un număr de 95 de persoane, derulat în cadrul mai multor serii de cursuri cu o durata a 5 zile de catre Project Consulting Age.

In total, au fost certificate 292 de persoane, din care 141 au obținut certificate de calificare. Rata de abandon a fost sub 5%, față de 25% estimat. Toți absolvenții cursurilor derulate prin proiect au beneficiat de subvenții și au primit certificate de absolvire sau calificare, cu recunoaștere la nivel național și al Uniunii Europene.

Un rol deosebit de important în drumul către un loc de muncă al participanților l-a avut Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, care prin serviciile specializate pe care le oferă a consiliat și orientat în carieră aproximativ 400 de persoane și a pus în contact cu diverși angajatori peste 130 de persoane, din care 47 au obținut deja un loc de muncă.

Informații detaliate despre proiect pot fi obținute si prin accesarea site-ului http://drum.consultingage.ro

Persoană de contact :
Iuliana Klebleev
Coordonator promovare proiect
Project Consulting Age SRL
Tel. 0721 356 393, Email : consulting.age@gmail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Apariti in presa

Gazeta de Nord Vest www.ziare.com TV1 Satu Mare Portalsm.ro News start