Cum definesc obiectivele unei afaceri?

Povestea zidarului
Se spune că în urmă cu câteva sute de ani, pe când era înălțată Catedrala Sfântul Petru din Vatican,
un trecător s-a adresat unui zidar:
“- Ce faci aici?”
Zidarul s-a întrerupt din lucru câteva clipe și a răspuns:
“- Așez cărămizi, construiesc un zid, îmi fac pur și simplu treaba pentru care sunt plătit.”
Făcând încă câțiva pași, trecătorul a trecut pe lângă alt zidar căruia i-a pus aceeași întrebare:
“- Ce faci aici?”
Acesta s-a oprit o clipă din muncă și a răspuns cu hotărâre:
“-Construiesc împreună cu semenii mei una dintre cele mai mărețe catedrale ale lumii,
o construcție care va dăinui secole,
ca dovadă a ceea ce pot să realizeze oamenii inspirați de Dumnezeu.”

Decizia de inițiere a unei afaceri nu este simplă, necesită un proces decizional complex, desfășurat în mai multe etape și include un grad ridicat de risc.
Un prim pas în acest proces decizional îl reprezintă determinarea obiectivelor specifice ale afacerii; întreprinzătorul trebuie să-și pună o serie de întrebări și mai ales să caute răspunsuri cât mai exacte: Ce doresc să obțin? Unde vreau să ajung? Ce rezultate vreau să ating? Ce activități voi realiza și în cât timp?
Înainte de demararea oricărei afaceri trebuie să știm bine de unde pornim și cum vom activa mai departe.
Practic trebuie să ne fixăm obiectivele viitoarei afaceri.
Intrarea în lumea afacerilor nu este însă o decizie luată în grabă, de pe o zi pe alta; ea implică o hotărâre care schimbă radical modul de viață, obiceiurile, ale întreprinzătorului și ale familie sale, care presupune o serie de riscuri asumate în mod conștient.
Fixarea obiectivelor afacerii este esențială, de aici se pornește, iar obiectivele specifice ale afacerii trebuie formulate în termeni pozitivi.

O metodă eficientă și obligatorie de a fixa obiective este aceea de a lua în calcul câteva criterii după care un obiectiv se dovedește a fi:

S – specific ;M – măsurabil; A – (de) atins/ambițios; R – relevant/realist; T – încadrat în timp
Conceptul SMART reprezintă un acronim al caracteristicilor esențiale pentru formularea corecta a unui obiectiv specific.

Specific
Un obiectiv este specific atunci când se referă exact la domeniul avut în vedere pentru dezvoltarea afacerii; obiectivul specific este foarte clar exprimat, nu crează confuzii. Obiectivul specific diferă de obiectivul general, care poate fi doar o dorință.
Pentru a identifica cât mai corect un obiectiv specific, este recomandabil să încercăm să răspundem la anumite întrebări, precum: cine?, ce?, cum?, când?

Măsurabil
Un obiectiv este măsurabil dacă permite analiza și evaluarea cu exactitate dacă a fost realizat sau nu, sau în ce procent a fost realizat. Este absolut obligatoriu să introducem în definirea obiectivului anumiți indicatori, cu ajutorul cărora vom monitoriza realizarea parțială sau totală a obiectivului.
Pentru a verifica dacă obiectivul este întradevăr măsurabil, este recomandabilă utilizarea unor întrebări, precum: câți, câte, cât de mult, cât de mulți

de Atins/Ambițios
Un obiectiv de atins/ambițios se referă la obținerea unor rezultate mărețe, ambițioase, realizabile cu mult efort. Trebuie ținut cont în definirea obiectivului de resursele existente la momentul respectiv în cadrul firmei, de perioada disponibilă necesară, de capacitatea și amploarea afacerii.
La definirea obiectivului este bine să avem în vedere ca realizarea acestuia să nu depindă de acțiunile întreprinse de alte părți care pot afecta acest aspect.

Relevant/realist
Un obiectiv este relevant/realist dacă realizarea obiectivului se poate face în condiții normale.

Încadrat în Timp
Un obiectiv corect încadrat în timp trebuie să conțină data până la care este prevăzut a se realiza, sau perioada de realizare.
Pentru definirea unui obiectiv corect încadrat în Timp se utilizează întrebări, precum: când, în ce perioadă, până când.
În general un întreprinzător trebuie să-și fixeze, conform conceptului SMART, obiective pe termen scurt, mediu și lung. În mod corespunzător și acțiunile, resursele utilizate pentru îndeplinirea acestor obiective vor fi diferite.
Un aspect important în fixarea obiectivelor este că de cele mai multe ori nu luăm în considerare și nu trecem la identificarea unor viitoare posibile obstacole în atingerea obiectivelor și, în mod corespunzător, la stabilirea căilor de a învinge aceste obstacole. Să avem în vedere că obstacolele pot fi de natură personală (conflicte între obiective, lipsa de competență sau de pricepere, teama de eșec sau de asumare a riscului), sau de mediu (sociale, culturale, legale, tehnologice etc.).
Fixarea unor obiective ambițioase este locul pentru întreprinzător de a-și dovedi anumite calități precum: motivația personală, entuziasmul, creativitatea, asumarea riscurilor, căutarea informațiilor, perseverența.
Și nu în ultimul rând întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere și să-și pună întrebarea: Ce fac dacă nu-mi ating obiectivele? Este o întrebare dură, la al cărei răspuns se dovedește încă odată caracterul de luptător al întreprinzătorului, care trebuie să analizeze, cu mult discernământ cauzele care au dus la eșec.