Turismul rural, numit şi agroturism, este definit ca fiind turismul ce are loc în zonele rurale si care se concentrează pe viaţa din comunităţile rurale. Acesta atrage turiştii care adesea cer cazare modestă cu arhitectură tradiţională, mâncare autentică, vizite la locuri istorice şi culturale şi care caută privelişti frumoase.

Pentru a fi posibil, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite cerinte minime prevazute de legislatia in vigoare, sa fie clasificata, iar persoana care administreaza afacerea sa fie organizata minim ca persoana fizica autorizata.

Exista oportunitatea de a obtine venituri suplimentare prin transformarea propriei gospodarii de la tara intr-o pensiune agroturistica.

Cei care locuiesc in mediul rural si intentioneaza sa demareze propria afacere in domeniul agroturismului pot accesa fonduri nerambursabile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, prin submasura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale. Prin aceasta submasura se pot obtine maxim 70000 Euro, 100% nerambursabili.

Ce sunt pensiunile agroturistice?

Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, care functioneaza în locuinţele cetăţenilor sau întro clădire independent si care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.

În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.

Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei), în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor.

In funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii, pensiunile agroturistice pot fi clasificate intre 1 si 5 margarete.

Cerintele de clasificare a pensiunilor agroturistice sunt prevazute in Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism.

Daca pentru pensiunile agroturistice de 4 si 5 margarete cerintele minime legate de starea cladirii, marimea camerelor, instalatiile sanitare si de incalzire, precum si de dotari sunt mai ridicate, pentru pensiunile agroturistice clasificate intre 1 si 3 margarete aceste cerinte sunt mai reduse.

Cerinte minime pentru clasificarea pensiunilor agroturistice la maxim 3 margarete:

Starea generala a cladirii:

 • sa existe însemnele distinctive privind tipul, denumirea şi categoria de clasificare a unităţii
 • clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să fie curate şi bine întreţinute
 • să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local
 • căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare să fie bine întreţinute
 • sa existe curte proprie cu spaţii verzi

Organizarea spatiilor:

 • accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit
 • sa existe spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru prepararea mesei, dotate cu echipamente de preparare şi conservare a alimentelor
 • sa existe spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier (mese, scaune, banchete) şi inventar de servire
 • sa existe grup sanitar (propriu camerei pentru 3 margarete si comun pentru 1 sau 2 margarete); la pensiunile agroturistice de 1 margaretă se admit WC uscate şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare.

Suprafaţa minimă a camerelor (mp):

 • cameră cu 1 loc: 8-10 mp
 • cameră cu 2 locuri: 10-12 mp
 • cameră cu 3 locuri: 13-17 mp
 • cameră cu 4- minim 16 mp locuri

Instalatii:

 • încălzire centrală sau cu gaze la sobă de teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere estivale (2-3 margarete) sau încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte echipamente admise de normele P.S.I (1 margareta)
 • sursă de încălzire în camerele de baie (2-3 margarete)
 • instalaţie de apă curentă caldă/rece la bucătărie

Alte cerinte:

 • anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort pentru turişti
 • animalele de la care provin lactatele să fie atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate sanitar- veterinar
 • alimentele să provină de la producători locali autorizaţi
 • minimum o persoană să fie absolventă a unui curs de formare în domeniu cel puţin administrator pensiune turistică.