Programe naționale de finanțare în 2015

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Resurselor UMane în mediul rural din județul Satu Mare – DRUM spre ocupare” se organizeaza cursuri de inițiere în competențe antreprenoriale de care vor beneficia 95 de persoane. Cursurile se bazează pe implicarea activă a participanților în exerciții practice și simulări de afaceri. Pe parcursul cursului, participanții vor realiza un plan de afaceri pentru o idee de afaceri pe care o vor simula în timpul instruirii. Planurile de afaceri întocmite de absolvenții acestor cursuri vor putea fi utilizate și pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

Pentru anul 2015, Guvernul României va aloca fonduri pentru mai multe programe de finanțare care au ca scop stimularea înființării de microîntreprinderi. Iată 2 programe de finanțare care se adresează debutanților în afaceri și care pot constitui surse de finanțare a unui plan de afaceri în mediul rural:

 • Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri (SRL-D)

Obiectivul programului – Stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitanti eligibili: Persoanele fizice care infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata si care anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European. Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa fie societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D)

Cheltuieli eligibile: Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

 • investitiile in active corporale referitoare la terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, constructii, achizitionarea de spatii, achizitionarea de mobilier, echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, mijloace de transport marfa, cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711, 8553 Scoli de conducere.
 • investitiile in active necorporale referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similar (francize, tichetare ecologica, etc.); realizare site.
 • alte costuri de operare

Valoarea grantului: Maxim 10.000 euro

Alte facilitati

 • Garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. pentru Creditele contractate de „SRL-D”, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei
 • Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioada nedeterminata

Contributia beneficiarului : 50%

 • Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

Obiectivul programului – Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate in mediul rural prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in
mediul rural la sursele de finantare in contextul reducerii discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural.

Solicitanti eligibili: Microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale care au cel mult 1 an de la inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in Program si au sediul in mediul rural si activitatea societatii se desfasoara de asemenea in mediul rural

Activitati eligibile: Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

 • achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul;mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; etc

Valoarea grantului: Maxim 50.000 lei

Contributia beneficiarului: minim 10%

 

Pentru mai multe informații despre aceste programe vizitați siteul de la adresa:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/