Despre proiect

Dezvoltarea Resurselor Umane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare

Proiectul “Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare” – POSDRU/141/5.2/G/ ID 134422 Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare134422, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” și se desfășoară în perioada 1 aprilie 2014 – 30 iulie 2015

Obiectivul general este îmbunătățirea calității forței de muncă corelată cu nevoile pieței muncii, cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, reducerea agriculturii de subzistență, dezvoltarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea ocupabilității în sectorul meșteșugăresc și în cadrul altor sectoare non-agricole în zona rurală a județului Satu-Mare (regiunea Nord-Vest), în vederea creșterii calității vieții în mediul rural.

Parteneriat


Obiective

Obiectiv general

Cresterea calitatii vietii in mediul rural din judetul Satu Mare, regiunea Nord Vest, pentru 432 persoane si imbunatatirea calitatii fortei de munca in corelare cu nevoile pietei muncii in cadrul unor sectoare non-agricole din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Obiective specifice

  • Imbunatatirea nivelului de informare si cresterea gradului de constientizare a minim 432 de persoane apartinand grupurilor tinta, si cu privire la importanta pregatirii unui parcurs profesional si la beneficiile si cerintele profesionale continue, in vederea valorificarii oportunitatilor de pe piata muncii.
  • Cresterea sanselor de ocupare si facilitarea accesului pe piata muncii pentru 305 someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive sau ocupate in agricultura de subzistenta din judetul Satu Mare, prin oferirea de pachete de servicii integrate.

Grup ţintă

Grupul tinta – 432 persoane cu domiciliul/resedinta in zonele rurale ale judetului Satu Mare, regiunea NV:

  • 70 persoane inactive
  • 50 persoane in cautarea unui loc de munca
  • 120 someri, din care (90 de someri tineri si 30 de someri de lunga durata)
  • 192 persoane ocupate in agricultura de subzistenta

Procedura de recrutare şi selecţie grup ţintă

Download

Activități principale

  • Servicii de consiliere si orientare pentru pregatirea parcursului profesional
  • Facilitarea gasirii unui loc de munca prin punerea în contact cu angajatorii
  • Participarea la un curs de calificare sau initiere, finalizat cu certificate de calificare sau certificate de absolvire cu recunoastere la nivel national i al Uniunii Europene
  • Informare si sprijin pentru cei care doresc sa initieze o afacere pe cont propriu

Materiale

Pliant

Download

Poster

Download

Prezentare

Download