In curand se vor putea depune proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile pentru activităţi neagricole în zonele rurale! Cine si pentru ce poate solicita finantare?

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru Submasura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale.

În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru anumite categorii de beneficiari:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;

ATENTIE!
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Micro‐întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioada de maxim cinci ani, astfel:

 • 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă, în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Tipuri de costuri care se finanteaza
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Nu se finanteaza!

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia
 • costurilor precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzi debitoare;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
 • legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
 • locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

Depunerea proiectelor se va realiza in format electronic prin aplicatia on-line din cadrul site-ului AFIR .

Informatii actualizate despre depunerea proiectelor se pot obtine fie pe site-ul AFIR, fie direct la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) din judetul in care se va realiza investitia.